MANAGEMENT COMMITTEE 2016/2017

1. Mr. Arun Kumar Jain - Chairman
2. Mr. Biren A. Shah - Vice Chairman
3. Mr. Swaran Singh Sodi - Hon. Secretary
4. Mr. Kirit H. Shah - Hon. Treasurer
5. Mrs. Divya Dhingra Bector - Asst. Hon. Secretary
6. Mr. Nilay Y Sheth - Asst. Hon. Treasurer
7. Mr. Kalpesh Solanki - Outdoor Sports Secretary
8. Mr. Rasik V. Shah - Indoor Sports Secretary
9. Mr. Trushar Patel - Committee Member
10. Mr. Meghji Varsani - Committee Member
11. Mr. Rishit Chudasama - Committee Member
12. Mr. Dipesh Ganatra - Committee Member
13. Mr. Taran Jandu - Committee Member